Планиране и проектиране на електро инсталации:

• Проектиране и изпълнение на Електро инсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради;

• Проектиране и изпълнение на Пожароизвестителни инсталации ;

• Проектиране и изпълнение на слаботокови инсталации: телефонни системи и централи, компютърни и телевизонни мрежи, алармено-известяващи и озвучителни системи, звънчево-домофонни системи;

• Проектиране и изпълнение на мълниезащитни и заземителни инсталации ;

• Проектиране и изпълнение на Охранителни инсталации, видеонаблюдение и контрол на достъпа;

• Проектиране и изпълнение на високо специализирани и нестандартни електро инсталации;

• Проектиране и изпълнение на ВиК инсталации;

• Консултантски услуги в областта на електро инсталациите;


Електроизграждане и Електрообзавеждане:

• Изграждане и реконструкция на сградни, паркови и силови електро инсталации

• Изграждане на Структурно кабелни системи и Кабелни линии НН;

• Изграждане на Електро инсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради;

• Изграждане на Пожароизвестителни инсталации ;

• Изграждане на слаботокови инсталации: телефонни системи и централи, компютърни и телевизонни мрежи, алармено-известяващи и озвучителни системи, звънчево- и видео-домофонни системи;

• Изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации ;

• Изграждане на Охранителни инсталации, видеонаблюдение и контрол на достъпа;

• Изпълнние на високо специализирани и нестандартни електро инсталации;

• Изграждане на ВиК инсталации;

• Консултантски услуги в областта на електро инсталациите;

Абонамент поддръжка на електроинсталации;Електро табла:

• Проектиране и изработка на модулни и разпределителни електро табла с апаратура НН на концерните ABB и Lovato electric;

• Изпълнение, доставка и монтаж на разпределителни, измервателни и за автоматизация електрически табла по схеми на клиента. Таблата се изпълняват в готови метални и пластмасови кутии с висока степен на защита и естетичен външен вид. Влаганата апаратура е основно на концерните АВВ и Lovato Electric;

• Доставка на електро апаратура за автоматизация и дефектнотокова защита, импулсни и време релета;


Търговия и производство:

• Продажба на електрооборудване

• Малосерийно производство, доставка и монтаж на стабилизатори на напрежение, стабилизирани тиристорни токоизправители, статични тиристорни превключватели за захранване на големи компютърни мрежи и други, разработка на наши специалисти;

• Гаранционно и извънгаранционно поддържане на изделия произведени от "Опико" ЕООД;


Посетете нашата страница с продукти, за да изберете материалите, с които желаете вашата инсталация да бъде изградена. Там може да научите и за нащето собствено производство. Разбира се, като клиент, Вие винаги може да предпочетете вашата предпочитана марка материали за вашия проект.


Contacts тел. + 359 888 231 251
opico [at] abv.bg
www.eco-form.eu

Електро Съвети

Месечните разходи за електроенергия на отделните уреди могат да бъдат изчислени по следната формула:


Разходи = мощност(Watts) * (часове на ден) * 30 дни * цена за ел. енергия


Мощността на електроуреда е винаги изписана върху самия уред. За високоефективни хладилници, фризери и други електро уреди с високо потребление е препоръчително да са с енергиен етикет степен А+ и А++. Въпреки това, сравнявайте консумацията на енергия - дори в рамките на една категория, тя се различава!

Връзки
Опико

Copyright © 2007

.: BGtop.net :. Топ класация на БГ сайтове