Стабилизатори на напрежение


Стабилизатор на напрежение - капак Стабилизатор на напрежение - вътрешен изглед

Спесификация и приложение:

•Добавя напрежение чрез активен елемент – трансформатор;

•Микропроцесорно следене на ефективната стойност (RMS) на входното напрежение;

•Стабилизира напрежението само на една фаза, като за трифазна система от напрежения се използват три броя стебилизатори;

•Стабилизираното напрежение е в границите на ± 5% от изходното напрежение;

•Вътрешната система за “байпас” осигурява непрекъсваемост на захранването на потребителя при авариен режим;

•Визуализацията на входно и изходно;

•Напрежение се осигурява от цифрови волтметри.


Токоизправители


Токоизправител 24V-20A Токоизправител 24V-20A- страничен изглед Токоизправител 110V-35A

Спесификация:

• Тиристорен изправителен блок, изпълнен по шест фазна напълно управляема схема "Ларионов";

• Захранващо напрежение - 3х380V ± 10%, 50Hz, с прав фазов ред R,S,T,0; или 220V ± 5%, 50 Hz;

• Номинални характеристики по задание на възложителя;

• Цифрова индикация на параметрите;

• Гаранционен срок -18 месеца; гаранционен и извънгарационен сервиз.

Предназначение:

1.Заряд на тягови и стартерни акумулаторни батерии; стабилизация на зарядния ток 0-100%In; автоматично изключване при достигане на зададена стойност на напрежението на акум. батерия;

2.Подзаряд на стационарни акумулаторни батерии; ограничаване на товарния ток до зададена стойност; режими на нормален или бърз заряд при константно напрежение.

• предлагаме преработка и модернизация на съществуващи токоизправители с максимално използване на техните елементи.

Наши клиенти са "Тракия-Папир" АД гр. Пазарджик, "КЦМ" АД гр. Пловдив, "ИЕХИТ" гр. Пазарджик; ел. подстанции.


Бързодействащ тиристорен превключвател (статичен АВР) STS


STS STS - фронтален изглед STS - вътрешен изглед АВР

Предназначение:

Да превключва ел. захранването на "критични" консуматори (компютри и др. системи с цифрова обработка на сигналите) от един източник към друг, за време по-малко от един полупериод на захранващото напрежение, съгласно изискванията на CBEMA (Computer Business Equipment Manufacturer's Association).

Конструкция:

Комутацията се осъществява от тиристорни ключове. Чрез контактори за байпас се елиминират загубите в тиристорите. Управлението се осъществява от контролер на база микропроцесор Siemens SAB80C537. На фасадата има мнемонична схема и клавиатура за управление от място. Управлението може да се осъществява дистанционно от РС, за което има разработен софтуер. Параметрите за превключване се задават в много широки граници. Изпълнението може да бъде трифазно или монофазно.

Режим:

1. Aвтоматичен - при промяна на зададените параметри на захранващия източник, контролерът подбира момента и превключва към резервния източник. При възстановяване на параметрите в зададените граници отново се превключва към основния източник.

2. Ръчен - момента на превключването се задава от клавиатурата или от РС.

Време за превключване:

2ms при плавно изменение параметрите на източника; <10ms при отпадане на източник.


Contacts тел. + 359 888 231 251
opico [at] abv.bg
www.eco-form.eu

Връзки
Opico

Copyright © 2007

.: BGtop.net :. Топ класация на БГ сайтове